Turvaposti

Salassapitosäännökset, henkilötietolain ja GDPR tietosuoja-asetuksen mukainen suojaamisvelvoite eivät mahdollista arkaluontoisten ja salassa pidettävien asiakastietojen eikä päätös- ja muiden luottamuksellisten tietojen lähettämistä tavallisessa suojaamattomassa sähköpostissa siitäkään huolimatta, että siihen olisi asiakkaan suostumus.

Terveyden- ja sosiaalihuollon viranomainen voi lähettää asiakkaalleen ja muille viranomaisille viestejä vain, mikäli sillä on käytössään sähköposti, jossa on riittävän vahva salaus ja osapuolet voidaan tunnistaa.

Kulta-Ajan Koti -konserni ja hoitokodit käyttävät arkaluonteisten tietojen lähettämiseen Turvapostia. Turvapostilla hoidamme asiakkaiden ja viranomaisten välisten viestien välityksen.

Kulta-Ajan Koti hoitokodit
Olavi Aalto
IT- ja turvallisuusvastaava
olavi.aalto@kultaajankoti.fi
puh. 050 421 3311