Kulta-Ajan Kodit 30 vuotta vuonna 2021

Hoitokodit perustettiin aitoon tarpeeseen

Ajatus yksityisen yrityksen tuottamista hoivapalveluista oli 30 vuotta sitten uusi ja sitä epäiltiin kovasti. Idean isällä, aiemmin Porvoossa kauppiaana toimineella Jarmo R. Mularilla, oli kuitenkin selkeä näkemys siitä, että yksityisiä hoivapalveluita tarvitaan. Lähipiirissä oli ikääntyviä omaisia, joten palveluiden tarve oli omakohtainen ja konkreettinen. 

Kulta-Ajan Kotien ensimmäinen hoivakoti avattiin helmikuussa 1991 Loviisan Valkoon. Mularin ja hänen vaimonsa Pirjo-Riitan visiona oli tehdä asioita uudella otteella. Hoitokodin arvomaailma pohjautui alusta alkaen ihmisen ja inhimillisen elämän kunnioittamiseen. 

Hoitokodissa oli aluksi seitsemän työntekijää ja vain muutama asukas. Mularit kuitenkin uskoivat visioonsa. Vähitellen kuntien päättäjät alkoivat ymmärtää yksityisten hoitokotien tarpeellisuuden ja toiminta käynnistyi toden teolla.

Seuraavat kaksi hoitokotia avattiin Lapinjärvellä vuosina 1992-93. Asukkaat olivat aluksi ikäihmisiä mutta toiminnan laajentuessa mukaan tulivat myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Neljäs Kulta-Ajan Koti avasi ovensa Valkossa vuonna 2008.

Maaherra vihki Kulta-Ajan Kodin Valkossa

Hoivapalveluita perheyrityksen hengessä

Koko Mularien perhe on ollut mukana hoitokotien toiminnassa. Pirjo-Riitta hoiti hankintoja ja sisusti. Perheen poika, Juha Mulari, tuli mukaan toimintaan vuonna 1995 ja tytär Mia Viljakainen 2002. Kaikki auttoivat hallinnollisten töiden lisäksi myös vaikkapa keittiössä tai muissa käytännön töissä. 

Sukupolven vaihdos tapahtui luontevasti 2000-luvun alussa Juhan ja Mian ottaessa vastuun yrityksen toiminnasta. Hoitokodeissa on alusta asti panostettu ammattitaitoiseen henkilöstöön ja hoitokotien johtajat vastaavat itsenäisesti omista yksiköistään. Syksyllä 2020 uusia tuulia yritykseen tuli tuomaan toimitusjohtajaksi nimitetty diplomi-insinööri Päivi Vahteri.

Inhimillisen elämän puolesta

– On ollut ilo tutustua Kulta-Ajan Kotien toimintaan ja henkilöstöön. Olen ollut jopa hieman hämmentynyt siitä avoimesta ja lämpimästä ilmapiiristä, joka hoitokodeissa vallitsee. Sitä toteuttamassa meillä on hieno joukko hoitoalan ammattilaisia, jotka ovat sitoutuneita työhönsä, Vahteri kertoo.

– Hoitokodit ovat sopivan kokoisia ja henkilöstömitoitukset kohdillaan. Asukkaiden kohtaamiseen, kuuntelemiseen ja tukemiseen on riittävästi resursseja. Toimintaa myös kehitetään jatkuvasti asukkaiden ehdoilla. Arvomaailma täällä on hyvin vahvasti inhimillisen ja arvokkaan elämän puolella, hän jatkaa

– Hoitokodit sijaitsevat luonnonkauniilla alueilla ja arki on turvallista. Tilat ovat viihtyisiä ja hyvässä kunnossa. Omat keittiömme huolehtivat maukkaasta ja terveellisestä ruuasta, järjestämme viriketoimintaa, aktiviteetteja ja teemme retkiä. Asukkaat osallistuvat omien toiveidensa ja kykyjensä mukaisesti. 

– Kulta-Ajan Kodeissa on paljon pitkäaikaista henkilöstä, se kertoo työyhteisön hyvästä ilmapiiristä. Panostamme myös koulutukseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Olemme avoimia uusille ideoille ja toimintatavoille.

Uusi hoitokoti Loviisaan

Kulta-Ajan Kodit juhlivat toimintansa kolmea vuosikymmentä helmikuussa 2021. 
– Normaalioloissa järjestäisimme kyllä kunnon 30-vuotisjuhlat ja kutsuisimme yhteistyökumppaneitamme ja asiakkaitamme juhlimaan merkkipäiväämme. Pandemian takia juhlat siirtyivät myöhempään ajankohtaan. Hoitokodeissa toki herkuteltiin täytekakulla, Mia Viljakainen kertoo. 
– Oli hienoa julkistaa 30-vuotisjuhlien yhteydessä myös tieto Kulta-Ajan Kotien uusimmasta hoitokodista, joka on avattu keväällä 2021 Loviisassa.

Pajunkissan Hoitokoti sijaitsee Kuningattarenrannassa, tulevan asuntomessualueen kyljessä. Tiloissa on tasokkaita palveluita sekä ikäihmisille että eri tavoin vammaisille asukkaille. 
– On innostavaa saada avata uusi hoitokoti Loviisaan. Olemme ylpeitä sataprosenttisesti suomalaisesta perheyrityksestä ja siitä, että hoitokotien tulevaisuus näyttää vakaalta ja hyvältä. Uuden yksikön myötä vahvistamme asemaamme korkealaatuisena, kotimaisena palveluntarjoajana. Toiminta jatkuu ja kehittyy edelleen perheyrityksen hengessä, Mia toteaa.

KULTA-AJAN KODIT tänään ja vuodesta 1991 lähtien

 • Valkon Hoitokoti (1991) ja Valko Kartano (2008) Loviisassa
 • Lapinjärven Palvelukodit (1992) ja Lapinjärven Hoitokoti (1993) Lapinjärvellä
 • Uusi Pajunkissan Hoitokoti (2021) Loviisassa
 • Asiakaspaikkoja nykyisin yhteensä noin 150
 • Palveluasuminen
 • Tehostettu palveluasuminen
 • Tukiasuminen
 • Asukkaina Kulta-Ajan Kodeissa on mielenterveys- ja päihdekuntoutujia, vammaisia sekä ikäihmisiä ja muistisairaita.
 • 100% suomalainen, yksityinen perheyritys.
 • Kulta-Ajan Kodit työllistävät yli 100 hoito- ja muiden alojen ammattilaista itäisellä Uudellamaalla. Hoitohenkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitajia ja toimintaterapeutti sekä ostopalveluna lääkäreitä. 
 • Tukipalveluissa työskentelee muun muassa hallintohenkilökuntaa, kiinteistöammattilaisia, ICT-päällikkö sekä keittiö- ja siivoushenkilökuntaa

Hoito- ja hoivapalveluita ihmiseltä ihmiselle - inhimillisen elämän puolesta!