Yhteisöllinen asuminen

Huolehdimme asukkaan perustarpeista, kuntoutuksesta, virkistyksestä sekä ravitsemuksesta. Asukas saa turvallisen asuinympäristön, huolenpitoa, ohjausta ja hoitoa. Asukasta tuetaan ja ohjataan itsenäiseen toimintaan. Palveluntarve arvioidaan kuuden kuukauden välein sekä tarvittaessa.

Yhteisölliseen asumiseen sisältyy toteuttamissuunnitelman tekeminen, päivittäminen ja arviointi (RAI). Henkilöstömme antaa ohjausta, tukea ja apua seuraaviin asioihin liittyen:

 • Tukea ja hoitoa klo 8-20
 • Tarvittaessa yöhoito lisäpalveluna 
 • Myös lyhytaikaista intervallihoitoa esim. omaishoitajan loma-ajaksi 
 • Sairauksien kokonaisvaltainen hoito 
 • Ensiapuvalmius 
 • Lääkehoidon toteutuksesta huolehtiminen 
 • Hygienia- ja hoitotarvikkeet sekä siivous ja pyykkihuolto 
 • Lääkäripalvelut 
 • Kuntouttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimet 
 • Virike- ja virkistystoiminta
 • Kattava turvajärjestelmä; mahdollisuus puhelimeen sekä hälytyspainikkeella varustettuun turvarannekkeeseen,
  joka toimii myös ulkotiloissa
 • Hoitokotien omat keittiöt valmistavat monipuoliset ja ravitsevat ruuat erityisruokavaliot huomioiden
 • Kaikki tilat on varustettu osoitteellisella paloilmoitusjärjestelmällä
 • Saattajapalvelu 
 • Kaksikielisyys 

Yhteisöllistä asumista on saatavilla Valko Kartanossa, Valkon Hoitokodissa, Lapinjärven Hoitokodissa sekä Lapinjärven Palvelukodeissa.