Toimintatapamme

Läsnäoloa ja turvaa arjessa

Kulta-Ajan hoivakotien palvelut perustuvat ihmisen kunnioittamiseen ja laadukkaan elämän monipuoliseen tukemiseen. Viisi hoitokotiamme Loviisassa ja Lapinjärvellä tarjoavat asiakkaillemme turvallista arkea oman elämän ehdoilla.

Panostamme henkilöstön riittävyyteen, koulutukseen ja hyvinvointiin. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on tärkeimpiä voimavarojamme hoitotyössä.

Ihmiseltä ihmiselle

Huolehdimme lämmöllä ja ammattitaidolla kaikista asiakkaistamme. Toimimme viihtyisässä ja sallivassa ilmapiirissä. Kannustamme omatoimisuuteen ja vältämme holhoamista.

Otamme aina asiakkaamme oman elämänrytmin ja persoonan huomioon. Säännöllinen elämänrytmi tuo turvallisuutta päivään. Huolehdimme asiakkaistamme hyväksyvästi mutta määrätietoisesti.

Kuuntelemme ja kuulemme

Meille hoivatyö on läsnäoloa arjen pienissäkin asioissa. Se on myös taitoa tulkita joskus hentojakin viestejä, jotka voivat olla vain viitteitä vahvoista tunteista ja tarpeista. Turvallisuutta ja jatkuvaa läsnäoloa tarvitaan, kun kyky itseilmaisuun on vähentynyt.

Me huolehdimme asiakkaittemme jokapäiväisistä tarpeista eikä mitään peitetä rutiineihin. Me näemme ihmisen aina kokonaisuutena diagnoosista riippumatta.

Olemme läsnä ja lähellä

Huolehdimme sekä palveluiden että laadun korkeasta tasosta kaikissa toimipisteissämme. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja uskallamme tehdä muutoksia tarvittaessa.

Olemme myös tiiviissä yhteydessä eri kuntien sosiaalitoimiin. Hoito- ja palvelukotimme tarjoavat KELAn tuen piiriin kuuluvia yksilöllisiä hoito- ja palvelukotipalveluja sekä kunnille että yksityisille.

Hyvä henkilöstö on voimavaramme 

Motivoitunut ja koulutettu henkilöstö on tärkeimpiä voimavarojamme. Avoin ilmapiiri ja riittävät henkilöstömitoitukset luovat hyvän pohjan kehittyvälle hoivatoiminnalle. 

Kannustamme työntekijöitämme kouluttautumaan, kehittämään osaamistaan ja ideoimaan uusia toimintatappoja. 

Esimerkiksi Lapinjärvellä olemme henkilöstön aloitteesta ja yhdessä asukkaiden kanssa toteuttaneet Green Care -toimintaa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ajantasainen työlainsäädäntö on katsottavissa täältä: Työlainsäädäntö

Kasvihuone Lapinjärvellä.