syyskuu 24. 2018

Päivitämme turvatekniikkaa Valkon Hoitokodilla loka-marraskuussa

Tiedote Valkon Hoitokodin henkilöstölle ja asukkaille 

Valkon Hoitokotiin asennetaan automaattinen sammutuslaitteisto 4.10. – 30.11.2018 välisenä aikana. Sammutuslaitteistolla suojataan hoitokoti-rakennuksen kaikki tilat.

Asennustyö alkaa 4.10. Putkisto- ja muu asennusmateriaali toimitetaan työmaalle 3.10 aikana teknisen tilan edessä olevaan katokseen.

Asennustyöstä aiheutuva haitta hoitokodin päivittäiselle toiminnalle, asukkaille ja henkilökunnalle pyritään minimoimaan. Sammutusputkien asennuk-seen liittyvien läpivientien porauksista aiheutuu jonkin verran äänihaittaa.

Asukkaiden ei pääsääntöisesti tarvitse poistua asunnostaan. Huonekaluja voidaan mahdollisesti joutua siirtämään. Asentajan työpiste vaihtuu asennustyön edetessä hoitokodin sisätiloissa. Asentaja sopii suojattavista alueista (käytävistä, huoneista jne.) etukäteen esim. viikoittain vastaavan hoitajan kanssa.

Kiinteistön vesijohtoon asennettava liitostyö tulee aiheuttamaan noin 2-3 tunnin mittaisen katkoksen veden jakelussa tarkemmin ilmoitettavana päivänä.

Asennustyön pääurakoitsijana toimii Firecon Group Oy. Lisäksi työmaalla tulee myös joitakin aliurakoitsijoita, kuten sähkö-, putki- ja paloilmoitin- urakoitsijat suorittamaan lyhyet kertaluonteiset työsuorituksensa.

Työmaasta vastaa Juha Valtter, 040 016 2421, jolta saa tarvittaessa lisätietoja.
Asentajana työmaalla toimii Kari Kortesalmi, 0400 684 451, jonka puoleen voi tarvittaessa myös kääntyä.

Lue tiedote PDF-muodossa tästä.

Aivainlippu