Tehostettu palveluasuminen

Huolehdimme asukkaan perustarpeista, kuntoutuksesta, virkistyksestä sekä ravitsemuksesta. Asukas saa turvallisen asuinympäristön, huolenpitoa, ohjausta ja hoitoa. Asukasta tuetaan ja ohjataan itsenäiseen toimintaan. Palveluntarve arvioidaan kolmen kuukauden välein sekä tarvittaessa.

Tehostettuun palveluasumiseen sisältyy hoito- ja kuntoutussuunnitelman sekä palvelusuunnitelman tekeminen ja päivittäminen sekä henkilöstömme antama ohjaus, tuki ja apu seuraaviin asioihin liittyen.

 • Ympärivuorokautinen tuki ja hoito
 • Myös lyhytaikaista intervallihoitoa esim. omaishoitajan loma-ajaksi 
 • Hoitokotien omat keittiöt valmistavat monipuoliset ja ravitsevat ruuat erityisruokavaliot huomioiden
 • Hygienia-ja hoitotarvikkeet sekä siivous ja pyykkihuolto 
 • Lääkäripalvelut 
 • Sairauksien kokonaisvaltainen hoito 
 • Ensiapuvalmius 
 • Lääkehoidon toteutuksesta huolehtiminen 
 • Kuntouttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimet 
 • Virike- ja virkistystoiminta
 • Kattava turvajärjestelmä; mahdollisuus puhelimeen sekä hälytyspainikkeella varustettuun turvarannekkeeseen, joka toimii myös ulkotiloissa.
 • Kaikki tilat on varustettu osoitteellisella paloilmoitusjärjestelmällä
 • Kaksikielisyys 
 • Saattajapalvelu 
 • Saattohoito
Asukas kävelyllä hoitokodin pihalla hoitajan kanssa.

Tehostettua palveluasumista on saatavilla Valko Kartanossa, Valkon Hoitokodissa, Pajunkissan Hoitokodissa ja Lapinjärven Hoitokodissa sekä Lapinjärven Palvelukodeissa.