Vårt sätt att arbeta

  • Kulta-ajan koti
  • Kulta-ajan koti
  • Kulta-ajan koti

Vårt sätt att arbeta och våra värderingar

Gyllene Tiders vårdhemmens tjänster grundar sig på respekt för människan och ger mångsidigt stöd för ett högkvalitativt liv. Våra fyra vård- och servicehem i Lappträsk och Lovisa erbjuder en trygg vardag för våra boende på det egna livets villkor. 

Från människa till människa

  • Vi tar hand om alla våra boende med värme och och yrkeskunskap. Vi arbetar i en trivsam och tolerant miljö. Vi rehabiliterar gärna boende till självständighet. 
  • Vi beaktar alltid vår boendes egen livsrytm och person. Regelbunden livsrytm medför trygghet i dagen. Vi tar hand om våra boende på ett accepterande men målmedvetet sätt. 

Vi hör och vi lyssnar

  • För oss innebär vårdarbetet närvaro även i de små sakerna i vardagen. Det är också kunskap om hur man tolkar signaler, som ibland kan vara svaga, och som kan vara endast antydningar om starka känslor. 
  • Det behövs trygghet och kontinuerlig närvaro när förmågan att uttrycka sig själv har minskat. Vi sörjer för våra boendes dagliga behov och inget görs enbart på rutin. Vi beaktar alltid hela människan oberoende av diagnos. 

Vi är närvarande och nära

  • Vår administration finns i Borgå och vi ser till att såväl vår service som kvaliteten håller hög nivå på alla våra verksamhetspunkter. Vår verksamhet utvecklas kontinuerligt och vi vågar göra förändringar om det behövs. 
  • Vi har ett bra samarbete med det sociala väsendet i olika kommuner. För både kommuner och privata personer erbjuder våra vård- och servicehem sådana individuella vård- och servicetjänster som omfattas av stöd från FPA. 

Avainlippu