Stödboende

  • Kulta-ajan koti
  • Kulta-ajan koti
  • Kulta-ajan koti

Stödboende sker i klientens egna bostad eller i vårdhemmets hyresbostad. Vårdhemmet ansvarar för vården och medicineringen. Vi uppföljer också rehabiliteringen enligt vård- och rehabiliteringsplanen.

Klienten ansvarar själv för måltiderna. Hembesök görs enligt överenskommelse.Vid läkarbesök på vårdhemmet har klienten möjlighet att förnya sina medicinrecept. Klienten kan vid behov kontakta vårdhemmet och be om hjälp av personalen.

Stödboendets servicebehov utvärderas med tre månaders mellanrum samt vid behov.

Avainlippu