Hemvårdstjänster

 • Kulta-ajan koti

Tryggt i ditt egna hem - vård, omsorg och hjälp

Behöver du eller dina anhöriga hjälp i hemmet för att leva ett självständigt liv?

Valkom Gård erbjuder Kotihoivaa-hemvårdstjänster i Lovisa, Valkom, Lappträsk och Borgå med omnejd. Hemvårdstjänsterna hjälper seniorer, människor med psykisk ohälsa och missbrukare att klara sig i sina egna hem.

Vi hjälper med vardagliga sysslor som:
matlagning och matinköp

 • hygien och klädvård
 • läkemedelsförsörjning
 • matlagning och matinköp
 • uträttande av ärenden
 • utevistelse
 • sjukvårdstjänster
 • hemstädning
 • hjälp med butikuppköp

Hemvårdstjänsterna baserar sig på en personlig vård- och serviceplan. Personalen är utbildad inom sjukvården och jobbar på Valkom Gård, som utgör en del av den inhemska Gyllene Tiders Hem -koncernen.

Ta kontakt! Vi gör en personlig vård- och serviceplan samt planerar hemvårdstjänster, utgående från dina behov och önskemål, med över 25 års vårderfarenhet. 
Ring och fråga mera, tel. 044 517 2750 eller tel. 050 556 7953

KOTIHOIVAA -PRISLISTA

Hembesök:
Vardagar kl. 7-18: 30 €/h, vardagskvällar kl. 18-22: 35 €/h
Lördagar kl. 7-22: 38 €/h, söndagar kl. 8-22: 60 €/h

Hembesök halvtimme
Vardagar: 18 €/0,5 h, vardagskvällar: 22 €/0,5 h

DET FÖRSTA KARTLÄGGNINGSBESÖKET ÄR AVGIFTSFRITT!

Ytterligare tjänster:

 • Sjukskötares hembesök 30 €/besök
 • Läkares hembesök 60 €/besök
 • Hemsjukvård 40 €/h
 • Hjälp med butikuppköp 10 €/gång 
 • Följeslagarservice 20 €/h
 • Hemstädning f.r.o.m. 26 €/h 
 • MMSE-test, ett kort test som ger en grov uppskattning av den kognitiva förmågan (minne och inlärning etc.) sk. minitest 18 € 

Alla hemvårdstjänster är momsfria, också hjälp med butikuppköp.
Hemstädningspriser är momsfria för åldringar, moms på 24% läggs till priserna för företag och andra kunder
Kotihoivaa-tjänster kan också betalas med SERVICESEDLAR i Lovisa och Borgå!

RING och FRÅGA MER:

Hemvård tfn. 044 517 2750
Hemstädning tfn. 050 556 7951

Tryck Kotihoivaa-prisllista i PDF-format här.

 

Avainlippu