Hemvårdstjänster

  • Kulta-ajan koti

Tryggt i ditt egna hem - vård, omsorg och hjälp

Behöver du eller dina anhöriga hjälp i hemmet för att leva ett självständigt liv?

Valkom Gård erbjuder Kotihoivaa-hemvårdstjänster i Lovisa och Valkom området. Hemvårdstjänsterna hjälper seniorer, människor med psykisk ohälsa och missbrukare att klara sig i sina egna hem.

Vi hjälper med vardagliga sysslor som:
matlagning och matinköp

  • hygien och klädvård
  • läkemedelsförsörjning
  • matlagning och matinköp
  • uträttande av ärenden
  • utevistelse
  • sjukvårdstjänster

Hemvårdstjänsterna baserar sig på en personlig vård- och serviceplan. Personalen är utbildad inom sjukvården och jobbar på Valkom Gård, som utgör en del av den inhemska Gyllene Tiders Hem -koncernen.

Ta kontakt! Vi gör en personlig vård- och serviceplan samt planerar hemvårdstjänster, utgående från dina behov och önskemål, med över 25 års vårderfarenhet.

Tina Willström, tel. 044 517 2750 och Barbara Grandell, tel. 050 556 7953
GYLLENE TIDERS HEM/Valkom Gård

Avainlippu