Effektiverat serviceboende

 • Kulta-ajan koti
 • Kulta-ajan koti
 • Kulta-ajan koti

Vi tar hand om klientens grundbehov, rehabilitering, rekreation samt måltider. Klienten får en trygg omgivning, omsorg, handledning och vård. Vi stöder och handleder klienten till självständig verksamhet. Behovet av service utvärderas med tre månaders mellanrum eller vid behov.

Serviceboendet inkluderar uppgörandet och uppdateringen av vård- och rehabiliteringsplanen samt serviceplanen. Serviceboendet innehåller handledning, stöd och hjälp av personalen gällande följande:

 • Stöd och vård 24h/dygn
 • Vid behov som extra service nattdejourering
 • Också kortvarig intervallvård t.ex. vid semester för anhörig vårdare
 • Våra kök tillreder mångsidig och god mat, samt beaktar specialdieter
 • Hygien- och vårdartiklar samt städning och klädvård
 • Tvåspråkighet
 • Följeslagare vid läkabesök samt hembesök
 • Läkartjänster
 • Sjukvård
 • Första hjälp
 • Medicinering
 • Rehabiliterande verksamhet samt aktiviteter som upprätthåller funktionsförmågan
 • Stimulerande- och rekreationsverksamhet
 • Täckande säkerhetssystem; möjlighet till telefon samt trygghetsklocka försedd med alarmknapp, som också fungerar utomhus.
 • Alla utrymmen är försedda med adresserat brandalarmssystem
 • Terminalvård
 • Täckande säkerhetssystem; möjlighet till telefon samt trygghetsklocka försedd med alarmknapp, som också fungerar utomhus.
 • Alla utrymmen är försedda med adresserat brandalarmssystem

Avainlippu