Dagsverksamhet

  • Kulta-ajan koti
  • Kulta-ajan koti
  • Kulta-ajan koti

Dagsverksamheten sker i vårdhemmets utrymmen. Klienten deltar i vårdhemmets verksamhet enligt överenskommelse, t.ex. fyra timmar per dag.

Personalen ordnar mångsidig verksamhet och olika grupper var klienten kan delta enligt egna önskemål och förmågor. Samtidigt uppföljs hälsan, sociala kontakter upprätthålls och klienten bekantar sig med andra boende.

Avainlippu