December 03. 2020

Besök på vårdhemmen, december 2020

För äldre och klienter i övriga riskgrupper vid enheter med heldygnsomsorg ordnas en trygg möjlighet att träffa anhöriga. Besöken inomhus ordnas i klientens eget rum.

• Du bör alltid komma överens om besöket på förhand per telefon med vårdpersonalen.
• Du kan inte komma på besök om du har några som helst infektionssymptom!
• Vi rekommenderar att högst en anhörig i gången kommer på besök, och att besöket räcker högst 60 minuter.
• Besökare får ett munskydd och händerna desinficeras. Munskyddet bör absolut hållas på under hela besöket!
• Två meters säkerhetsavstånd bör i mån av möjlighet hållas både till anhöriga, till övriga boende och till personal.
• Gå direkt till den boendes eget rum, rör dig inte i onödan i gemensamma utrymmen.
• Be vid behov om hjälp via telefonen eller genom att använda klientens larmarmband.

Du kan även föra din anhöriga utomhus på exempelvis en promenad. Du bör alltid komma överens om detta på förhand med vårdpersonalen, du bör använda munskydd och desinficera händerna.

Avainlippu