Om koncernen

Vård- och servicetjänster från människa till människa

Moderbolaget av GYLLENE TIDERS HEM grundades år 1990 för att erbjuda vård- och servicetjänster. Målet var att åstadkomma en ny verksamhetsmodell som motsvarar nutidens utmaningar. Nu erbjuder våra fyra vård- och servicehem i Östra Nyland trygg vardag för våra boende på det egna livets villkor.

Vår användningsgrad är hög och koncernens styrka år långvariga serviceavtal. För både kommuner och privatpersoner erbjuder våra vård- och servicehem sådana individuella vård- och servicehemtjänster som omfattas av stöd från FPA.

Vår företagskultur uppskattar öppenhet och ärlighet. Vårdhemmens tjänster grundar sig på respekt för människan och ger mångsidigt stöd för ett högkvalitativt liv. För oss innebär vårdarbete närvaro även i det små sakerna i vardagen - vi hör och vi lyssnar.

Vår administration finns i Borgå och vi ser till att såväl vår service som kvaliteten håller hög nivå på alla våra verksamhetspunkter. Vår verksamhet utvecklas kontinuerligt och vi vågar göra förändringar om det behövs.

Perhekuva

Mia Viljakainen, Pirjo-Riitta Mulari, Juha Mulari och hunden Pepi.

Avainlippu