Valkom Vårdhem

  • Kulta-ajan koti
  • Kulta-ajan koti
  • Kulta-ajan koti

Alla trettio lägenheter i Valkom Vårdhem är nya, högklassiga ettor, samtliga har också en fantastisk havsutsikt. Vi erbjuder främst mental- och missbrukarvårdtjänster för äldre personer. Lägenheterna är möblerade men man får gärna inreda lägenheten med egna möbler. Vid planeringen av utrymmena har vi även beaktat rörelsehindrade.

  • Valkom vårdhem öppnades 2008
  • 30 klientrum, som är ca. 26 m2 ettor
  • lägenheterna är utrustade med bra förvaringsutrymmen samt till exempel motorsäng, platt-tv, telefon och internetförbindelse
  • trivsam matssal som smälter in i naturen
  • modernt storkök inhägnad rekreationsområde 
  • totalt 1,5 ha parkaktig friluftsområde tillsammans med grannen Valkom herrgård

Vårt vårdhem är beläget i en trygg och parkliknande gårdsmiljö. Vi erbjuder våra boende en rymlig och vacker matsal, ett modernt hushållskök samt trivsamma utrymmen för fritiden.

Vår personal består av ca. 15 professionella vårdare, som med hjärta deltar i våra boendes sorger och glädgeämnen.

Avainlippu