Palvelusetelit

Palvelusetelillä asiakas voi hankkia joustavasti ja omien tarpeidensa mukaisesti tarvitsemansa palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta. Asiakas itse valitsee palveluntuottajan kunnan hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista. Kunta arvioi asiakkaan palvelutarpeen, päättää palvelusetelin myöntämisestä ja sitoutuu maksamaan asiakkaan yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimat palvelut kunnan määräämän palvelusetelin arvoon asti.

Kunta ei peri asiakkaalta asiakasmaksua, mutta palveluntuottaja laskuttaa mahdollisen omavastuuosuuden asiakkaalta. Asiakasmaksulailla maksuttomiksi säädettyjen palvelujen osalta palvelusetelin arvo on määritettävä sellaiseksi, ettei asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuutta.

Asiakas ei voi vaatia palveluseteliä, mutta hänellä on aina oikeus kieltäytyä siitä. Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä. Palvelu on arvonlisäverotonta. Kunta päättää palvelusetelin käyttöönotosta, palvelusetelin arvosta, yksityisten palveluntuottajien kriteereistä sekä hyväksyy yksityiset palvelujen tuottajat.

Yksityisen palveluntuottajan palvelun tason on täytettävä lakien vaatimukset ja vastattava vähintään samaa tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta palvelulta.

Lisätietoja palveluseteleiden käytöstä Kulta-Ajan Kodeissa saa suoraan hoivakodeista sekä oman kunnan sosiaalitoimesta. 

Palvelusetelit

Aivainlippu