Palveluasuminen

 • Kulta-ajan koti
 • Kulta-ajan koti
 • Kulta-ajan koti

Huolehdimme asukkaan perustarpeista, kuntoutuksesta, virkistyksestä sekä ravitsemuksesta. Asukas saa turvallisen asuinympäristön, huolenpitoa, ohjausta ja hoitoa. Asukasta tuetaan ja ohjataan itsenäiseen toimintaan. Palveluntarve arvioidaan kolmen kuukauden välein sekä tarvittaessa.

Palveluasumiseen sisältyy hoito- ja kuntoutussuunnitelman sekä palvelusuunnitelman tekeminen ja päivittäminen sekä henkilöstömme antama ohjaus, tuki ja apu seuraaviin asioihin liittyen:

 • Tuki ja hoito 7-21
 • Myös lyhytaikaista intervallihoitoa esim. omaishoitajan loma-ajaksi 
 • Tarvittaessa yöhoito lisäpalveluna 
 • Hoitokotien omat keittiöt valmistavat monipuoliset ja ravitsevat ruuat erityisruokavaliot huomioiden
 • Hygienia-ja hoitotarvikkeet sekä siivous ja pyykkihuolto 
 • Kaksikielisyys 
 • Saattajapalvelu 
 • Lääkäripalvelut 
 • Sairauksien kokonaisvaltainen hoito 
 • Ensiapuvalmius 
 • Lääkehoidon toteutuksesta huolehtiminen 
 • Kuntouttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimet 
 • Virike- ja virkistystoiminta 
 • Kattava turvajärjestelmä; mahdollisuus puhelimeen sekä hälytyspainikkeella varustettuun turvarannekkeeseen, joka toimii myös ulkotiloissa. 
 • Kaikki tilat on varustettu osoitteellisella paloilmoitusjärjestelmällä
 • Saattohoito

Aivainlippu