Tärkeintä on hyvä elämä.
Huolenpitoa ihmisestä!
Elämän valoissa ja varjoissa.
Inhimillisen elämän puolesta
sydämet
Päivi Vahteri toimii Kulta-Ajan Kotien toimitusjohtajana.

"

Tärkeintä on hyvä elämä

Kulta-Ajan Kodit tarjoavat monipuolisia asumis-, hoiva- ja hoitokotipalveluita monenlaisiin tarpeisiin. Asukkaitamme ovat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä ikäihmiset ja vammaiset. 

Saatavilla on sekä lyhyt- että pitkäaikaista hoitoa, myös loma-ajoiksi. 

Kaikki palvelumme ovat 100% kotimaisia ja pohjautuvat vuosikymmenten kokemukseen. Toimintamme kulmakiviä ovat avoimuus ja hyvän elämän hoitopalvelut ihmiseltä ihmiselle. 

Viisi hoitokotiamme sijaitsevat itäisen Uudenmaan kauniissa maisemissa Loviisassa ja Lapinjärvellä.  

Päivi Vahteri, toimitusjohtaja

"

Hoito- ja hoivapalveluita inhimillisen elämän puolesta

Kurkista videolta Kulta-Ajan Kotien arkeen ja elämään. Ja kyllä meillä välillä juhlitaankin!