September 21. 2016

HEMVÅRD för alla som behöver hjälp

kotihoitopalveluita

Valkom Gård ger nu även hemvård f.r.o.m 1.9.2016. Hemvård kan man få i Valkom och Lovisa med omnejd. Hemvård är för alla som behöver hjälp.

Hemvården erbjuder vård, omvårdnad och stöd för självständigt liv i eget hem.

Målet är att äldre människor, människor med mental ohälsa och missbrukare skall få vård i seitt egna hem, så länge det är möjligt.

Hemvården baserar sej på  individuell vård och serviceplan som innehåller dagliga aktiviteter och arbete i det dagliga livet, som att äta, klä på sej, promenader, ta hand om  mediciner, medicinska åtgärder, hygien, hålla hushållet snyggt och sköta ärenden utanför hemmet.

Vi är även servicesedel producent.

 

 

 

Avainlippu